Yatalak Hasta Bakım Evleri

Ünlü düşünür ve hekim olan Galen yaşlılıkta çeşitli yakınmalar olduğunu kabul etmekle birlikte yaşlılığın asla bir hastalık olmadığı görüşünü benimsemiştir.

Evet, yaşlılık bir hastalık değildir; ancak bakım gerektiren önemli bir süreçtir.

Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde tıp ve sağlık alanında önemli ilerlemeler gerçekleşmektedir.

Tıptaki gelişmeler sonucunda yaşlı yaşam standartının yükselmesi, hastalıkta erken tanı, yatalak hasta bakımı ve tedavisi konusunda yatalak hasta bakım evleri bize yardımcı olamaktadır.

Ülkemizde özellikle kişisel bakımını sağlayamayan, yaşam kalitesini sürdürme kapasitesi sınırlanmış olan yatalak hasta bakımı; artan masraflar, hijyenik ve sağlıklı ortam için yeterli yaşam standartlarının oluşturulamaması ve tıbbi bakım gerekliliği gibi nedenlerden ötürü evde değil yatalak hasta bakım evlerinde yapılmaktadır.

Türkiye’nin gözde yatalak hasta bakım evlerinden biri olan Kumsal Bakımevi olarak yatalak hastalarımızın subakut ve kronik bakımlarını üstlenmekle birlikte fiziksel sağlık, psikolojik durum, sosyal katılım, kişilerarası ilişkiler, entelektüel paylaşım süreçleri üzerinde de olumlu etkiler sağlayan bir yatalak hasta bakım evleri hizmeti sunmaktayız.

Yatalak Hasta Bakım Evleri

Bizim için sağlık sadece hastalığın ya da sakatlığın olmama durumu değil; aynı zamanda zihinsel, bedensel, ruhsal anlamda da tam bir iyi olma halidir.

Bu nedenle kendi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda yetersiz kalan yatağa bağımlı hastalarımızın hem sağlıklarına kavuşmaları ve günlük ihtiyaçlarını (Tuvalet, giyinme, yemek yeme ihtiyaçları) karşılamalarını sağlayarak egzersiz ve bakım programları hem de aktif olarak iletişimde kalarak psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamayı amaç edindik.

Yatalak hasta bakım evleri ihtiyacı duyan hastalarımızın yaşayabilmesi muhtemel tüm komplikasyonları göz önünde bulundurarak verilecek bakım hizmetini planlayıp diğer yandan da en önemli hasta haklarından sayılabilecek "mahremiyetin korunması" hakkını da gözeterek çalışmaktayız.

Yatalak hasta bakımının yoğun bilgi, beceri ve sabır gerektirdiğini bilen uzman ekibimiz ile yatalak hasta bakım evleri ihtiyacı duyan hastalarımızın dengeli beslenmelerini, vücut ve saç banyosu gibi kişisel günlük bakımlarının düzenli yapılmasını, hastanın durumuna göre 2 saatre bir yarış pozisyonunun değiştirilmesini, egzersizlerinin aksatmadan yapılmasını ön gören bir program eşliğinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
WHATSAPPHEMEN ARA